Centrum Terapii i Diagnozy Azymut

Nasze centrum to miejsce, w którym znajdziesz profesjonalną pomoc i wsparcie dla siebie i swoich bliskich. Oferujemy szeroki zakres usług terapeutycznych i diagnostycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i rozwoju każdego człowieka. Mieścimy się na terenie województwa lubelskiego w Lublinie i Świdniku.

Co oferuje nasz zespół?

INTEGRACJA SENSORYCZNA

zajmujemy się diagnozą i leczeniem zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci i dorosłych. Pomagamy w poprawie funkcjonowania układu nerwowego, który odpowiada za odbiór i przetwarzanie bodźców z otoczenia. Pomagamy również w rozwijaniu umiejętności motorycznych, poznawczych, społecznych i emocjonalnych.

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ZADANIACH (TSR)

stosujemy podejście terapeutyczne, które skupia się na poszukiwaniu i wykorzystywaniu zasobów klienta, a nie na analizowaniu przyczyn problemów. Pomagamy klientom odkrywać swoje cele, możliwości i siły, a także wspieramy ich w podejmowaniu konkretnych kroków w kierunku pożądanych zmian.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

pomagamy w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, problemami osobistymi, rodzinnymi lub zawodowymi, kryzysami życiowymi, stresem, lękiem, depresją, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami i innymi wyzwaniami psychicznymi. Ponadto oferujemy wspracie psychookologiczne dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

pomagamy w diagnozie i leczeniu zaburzeń mowy, języka, komunikacji i głosu u dzieci i dorosłych. Pomagamy również w nauce czytania i pisania oraz w poprawie wymowy języków obcych

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

diagnozujemy problemy szkolne i pomagamy w radzeniu sobie z trudnościami w skupieniu się, czytaniu, pisaniu, liczeniu, koncentracją uwagi, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.

FIZJOTERAPIA

pomagamy w diagnozie i leczeniu zaburzeń ruchu, bólu i urazów układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i dorosłych. Pomagamy również w poprawie kondycji fizycznej, profilaktyce zdrowotnej i relaksacji.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS to metoda, która pomaga uczestnikom w nauce i doskonaleniu umiejętności interpersonalnych. Zajęcia te są skierowane do dzieci i młodzieży, które chcą poprawić swoje relacje z innymi ludźmi, zwiększyć pewność siebie, nauczyć się radzenia sobie z emocjami i konfliktami oraz zwiększyć swoją skuteczność w pracy i życiu prywatnym.

Czego uczy TUS?

  • Rozwijania umiejętności społecznych.
  • Zwiększania samoświadomości.
  • Poprawiania relacji interpersonalnych.
  • Radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Zajęcia odbywają się:

  • w 4-8 osobowych grupach
  • dla osób w podobnym wieku
  • raz w tygodniu
  • 60 minut

Dzieci rodzą się ze skrzydłami.
Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

mgr Katarzyna Wójtowicz

pedagożka specjalna, dyrektor przedszkola

Centrum Terapii i Diagnozy „Azymut”

LUBLIN
ul. Sławinkowska 47 piętro 1

ŚWIDNIK
ul. Piasecka 154.